Поради батькам

Як допомогти своїй дитині вибрати професію?

Профорієнтаційна інформація, що допоможе батькам у спільному виборі з дитиною її майбутньої професії.

Роби те, до чого народжений. Сродна праця — це найсолодша в світі річ.
Ніхто не пожне мiцної слави від будь-якого покликання, якщо працю за цим покликанням не вважатиме за найсолодшу, більшу вiд самої слави втiху.
Г.Сковорода

Що допомагає чи заважає обрати професію? (за Є.Клімовим)
1) Позиція старших членів сім’ї, які вважають, що відповідають за долю своїх дітей, і саме тому прагнуть нав`язати свою думку.
2) Позиція друзів та подруг. Міцні дружні стосунки можуть вплинути на вибір професії.
3) Позиція вчителів, шкільних педагогів.
4) Особисті плани на майбутню роботу, уявлення про передбачуваний рівень доходів
5) Здібності. Визначати їх не лише за оцінками, але й за досягненнями у різноманітних видах діяльності.
6) Прагнення суспільного визнання. Кожна людина прагне визнання, воно винятково важливе для особистості.
7) Інформованість. Подумайте про те, щоб одержана про професію інформація не виявилася спотвореною, неповною, односторонньою.

Стратегія вибору кар’єри

При виборі фаху слід спиратися на:
1) Інтереси (спрямованість людини на певні галузі пізнання). Тут важливо з`ясувати, що це: зацікавленість чи стійкий професійний інтерес. Професійними вважаються інтереси, пов`язані з професійними планами.
2) Нахили (схильність, потреба займатися якоюсь справою).
3) Здібності (індивідуально-психологічні особливості, що є запорукою успішного виконання певної діяльності).
4) Мотиви (спонукання до якоїсь дії, праці, роботи).
5) Готовність (придатність до чогось).
6) Можливості (засоби, умови, обставини необхідні для певної діяльності).
7) Природні особливості нервової системи (темперамент).
8) Стан здоров`я.
9) Потреба суспільства в обраній професії.

Усвідомленим можна вважати вибір, який враховує всі пункти!!!
Сайти профорієнтації
1) http://prof.osvita.org.ua (розділ «Крок до самовизначення» в якому є тести)
2) http://www.proforientator.ru (розділ “Тести”)

Тести, анкети, методики
1) Анкета А. Йовайш «Що мені подобається?»
2) Диференційно діагностичний опитувальник (ДДО ; Е.А.Клімов )

Анкета “Чи добре ми знаємо свою дитину?”

Ця анкета дає можливість батькам краще дізнатися про свою дитину і допомагає побачити “пробіли” із життя дитини, про які вони не знають.
Батькам і дітям необхідно відповісти на питання які призначенні для них, але при умові, що відповіді на питання батьки і діти продивляться разом вже після проходження анкетування. Як тільки обидві сторони справляться із завданнями, потім треба разом прочитати, і якщо є розбіжності, проговорити про ці розбіжності в добрій, “теплій” атмосфері.