Освітня програма закладу

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор  Бородянської спеціалізованої школи – загальноосвітнього закладу      І-ІІІ ступенів № 2 з поглибленим вивченням окремих предметів

                                          О.В. Лазутіна

СХВАЛЕНО

на засіданні педагогічної ради школи від 08.06.2018 протокол № 10

 

  ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

на 2018/2019 навчальний рік

Бородянська спеціалізована школа – загальноосвітній заклад І-ІІІ ступенів № 2 з поглибленим вивченням окремих предметів

Призначення школи та шляхи реалізації

Метою Бородянської спеціалізованої школи – загальноосвітнього  закладу І-ІІІ ступенів № 2 з поглибленим вивченням окремих предметів, яка дає повну загальну середню освіту,  є всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.

Повна загальна середня освіта Бородянської спеціалізованої школи – загальноосвітнього  закладу І-ІІІ ступенів № 2 з поглибленим вивченням окремих предметів три рівні освіти, визначені нормативно-правовою базою України:

 • початкова освіта тривалістю чотири роки;
 • базова середня освіта тривалістю п’ять років;
 • профільна середня освіта тривалістю три роки.

Досягнення мети, тим самим призначення школи, забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності, визначених Законом України «Про освіту»:

 • вільне володіння державною мовою;
 • здатність спілкуватися рідною та іноземними мовами;
 • математична компетентність;
 • компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій;
 • інноваційність;
 • екологічна компетентність;
 • інформаційно-комунікаційна компетентність;
 • навчання впродовж життя;
 • громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей;
 • культурна компетентність;
 • підприємливість та фінансова грамотність;
 • інші компетентності, передбачені  Державним стандартом освіти.

З повним текстом Освітньої програми можна ознайомитися тут

Спільними для всіх компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми.

Дана Освітня програма створена  на 2018/2019 навчальний рік  відповідно до статті 33 Закону України «Про освіту», прийнятого 05.09.2017, що набув чинності 28.09.2017,  постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 №87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти», наказів Міністерства освіти і науки України №268 від 21.03.2018 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти»,  відповідно до  наказів №405,406,407,408 від 20.04.2018, згідно рекомендацій листа Міністерства освіти і науки України №1/9-254 від 20.04.2018 «Щодо типових освітніх програм для 2-11 класів», складається на основі навчальних планів, які подані у таких документах:

–    для учнів 1-Б, 1-В класів відповідно Типової освітньої програми НУШ-2 авторського колективу під керівництвом Шияна Р.Б., затвердженої наказом  № 268 від 21.03.2018;

– для учнів 1-А класу відповідно до освітньої програми для 1-2 класів початкової школи за педагогічною технологією “Росток” (автор Т.О. Пушкарьова), розробленої під керівництвом О.Я. Савченко, лист Міністерства освіти і науки України від 25.05.2018 №1/9-344.

– для учнів 2-Г, 3-Г, 4-Г класів відповідно до додатку 3 таблиці 1 наказу Міністерства освіти і науки України від 06.08.2014 №905, педагогічна технологія “Росток”;

– для учнів 2-В, 3-В, 4-В класів відповідно до таблиці 4наказу Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 №407;

– для учнів 2-Б, 3-Б класів відповідно до додатку 1 наказу Міністерства освіти і науки України від 04.12.2014 №1439;

– для учнів 2-А, 3-А, 4-А, 4-Б класів відповідно до таблиці 1 наказу Міністерства освіти і науки України Типової освітньої програми, затвердженої наказом №407 від 20.04.2018;

– для учнів 5-А, 6-А, 7-Б класів відповідно до додатку 3 таблиці 3  наказу Міністерства освіти і науки України від 06.08.2014 №905, педагогічна технологія “Росток”;

– для учнів 5-Б, 6-Б класів відповідно до таблиці 3 Типової освітньої програми наказу Міністерства освіти і науки України від 20.04. 2018 №405;

– для учнів 5-В класу відповідно до таблиці 12 Типової освітньої програми наказу Міністерства освіти і науки України від 20.04. 2018 №405;

– для учнів 6-В, 6-Г, 7-А, 7-В, 8-В, 9-Б, 9-В класів відповідно до таблиці 1Типової освітньої програми, затвердженої наказом № 405 від 20.04.2018;

– для учнів 8-А, 8-Б, 8-Г, 9-А класів відповідно до таблиці 8 Типової освітньої програми наказу Міністерства освіти і науки України від 20.04. 2018 №405;

– для учнів 10-А, 10-Б, 10-В класів відповідно до таблиць 2, 3 Типової освітньої програми до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.04. 2018 №408;

– для учнів 11 класу відповідно до таблиці 5 Типової освітньої програми до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.04. 2018 №406.

Освітня програма складена на 2018/2019 навчальний рік і затверджена  рішенням педагогічної ради від 08.06.2018 (протокол №10).

Освітня програма визначає:

1) загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення які натепер подані в рамках навчальних планів для кожної ступені окремо;

2) очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальних програм, перелік яких наведено в додатку;

3)  пропонований зміст навчальних програм, які мають гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки України»);

4)  рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;

5) вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією Освітньою програмою.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*