Нормативно-правова база

Бородянський академічний ліцей здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, власного статуту,  режиму навчання, освітньої програми. Школа знаходиться у загальнодержавній власності.

w512h5121387221872pagesbrown Закон України  “Про освіту”
w512h5121387221872pagesbrown Закон України “Про загальну середню освіту”
w512h5121387221872pagesbrown Законодавство. Середня освіта
w512h5121387221872pagesbrown Міністерство освіти і науки України. Загальна середня освіта
w512h5121387221872pagesbrown Наказ МОН від 16.04.18 №367 “Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти”
w512h5121387221872pagesbrown Наказ МОН від 25 червня 2018 р. “Про затвердження порядку створення груп подовженого дня у державних та комунальних закладів освіти”
w512h5121387221872pagesbrown Наказ МОН “Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти”
w512h5121387221872pagesbrown Лист МОН від 20.08.2019 № 1/9-525 “Щодо організації форм здобуття загальної середньої освіти”
w512h5121387221872pagesbrown Наказ МОН “Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2016 року N 8”
w512h5121387221872pagesbrown Перелік нормативно-правової бази про протидію булінгу
w512h5121387221872pagesbrown  Наказ МОН від 01.08.18 №831 “Про затвердження Порядку зарахування осіб з особливими освітніми потребами до спеціальних закладів освіти, їх відрахування, переведення до іншого закладу освіти”
w512h5121387221872pagesbrown Наказ МОН 07.12.2018 № 1362
(із змінами, внесеними згідно з наказом МОН України  від 09.01.2020 № 21) “Методичні рекомендації щодо заповнення Класного журналу учнів початкових класів Нової української школи”